Dodanie 6-7 bonusu

-


Dodanie 6-7 bonusu

Dodanie 6-7 bonusu.png
Opis: Dodaje do jednego z Twoich przedmiotów szósty, lub siódmy bonus. (maks. 2 bonusy).
Funkcja:
  • Dzięki niemu można dodawać szósty lub siódmy bonus do przedmiotów.
  • 6 i 7 bonus może być dodany niezależnie od ilości 1-5 bonusów.

Misje: -
Inne:
  • Można handlować tym przedmiotem.
  • Dodawanie 6/7 Bonusu
  • Dodanie 6/7 bonusu zawsze się udaje.

Dropi z :

▲ Na górę ▲

Zgłoś błąd !
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania