Góry Grzmotu

-
Flag neutral.png Góry Grzmotu
Informacje:
  • Wstęp od 175 Poziomu.
  • Expi się tutaj do 210-220 Poziomu.
  • Wykonuje się tu misję na 190 oraz 205 Poziom.
  • Z Mantykora Generała i Gigantusa można otrzymać Palce Trupa będące jednym z najpotrzebniejszych ulepszaczy w grze.
 
Bonusy oraz Zarobek:
 
Dostępne teleporty:
  • -
 
U staruszka: (za 1.000 Yang) U teleportera:(1.000 Yang za każde 5 poziomów)
Brak staruszka.
  • -
 
Żyły: Metiny:
  • -
 
NPCs:
  • -
 
Moby: 
Inne:
 
Obraz:
Zgłoś błąd !


Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania