Jungsun Dong

-


Flag neutral.png Jungsun Dong
Informacje:
  • Drugi, średni loch małp znajdujący się niedaleko prawego dolnego rogu pustyni, nie ma żadnej funkcji na iMetin.pl.
 
Bonusy oraz Zarobek:
Brak informacji.
 
Dostępne teleporty:
 
U staruszka: (za 1.000 Yang) U teleportera:(1.000 Yang za każde 5 poziomów)
Brak staruszka.
  • Brak
 
Żyły: Metiny:
  • Brak
  • Brak
 
NPCs:
 
Moby: 
Inne:
Brak.  
Obraz:
Zgłoś błąd !


Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania