Kategoria:Zbroje

-

Spis treści

Zbroje :

Wojownika :

 • -Zbroja z Czarnej Stali +9 Level 70 (Stalka)
  • 144 Obrony, Odporność na Magie 20%
 • -Szmaragdowa Zbroja +9 Level 86 (Szmaragd)
  • 287 Obrony, Odporność na Magie 20%
 • -Szafirowa Zbroja +9 Level 86 (Szafir)
  • 317 Obrona, Niewrażliwość na Omdlenia ??
 • -Zatruta Zbroja +9 Level 96 (Zatruta)
  • 317 Obrony, Odporność na Magie 20%, Odporność na Trucizny 50%
 • -Hwang Levisa Level 50 (Levis,Mini-Hw)
  • 450 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szybkość poruszania się +10%
 • -Zbroja Hwang Wojownik Level 50 (Hwang)
  • 550 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szybkość Ruchu 10%
 • -Zbroja Krwi +9 Level 129 (Krwi)
  • 790 Obrony, Odporność na Magie 20%, 10% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +1000
 • -Złota Zbroja +9 Level 149 (Złota)
  • 890 Obrony, Odporność na Magie 20%, 15% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +2000
 • -Królewska Zbroja +9 Level 169 (Królewska)
  • 990 Obrony, Odporność na Magie 20%, 20% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +3000
 • -Srebrna Zbroja +9 Level 189 (Srebrna)
  • 1090 Obrony, Odporność na magię 25%, Szansa na odbicie ciosu 25%, Max PŻ +4000
 • -Złocista Zbroja +9 Level 209 (Złocista)
  • 1190 Obrony, Odporność na magię 25%, Szansa na odbicie ciosu 30%, Max PŻ +5000
 • -Święta Zbroja +9 Level 229 (Święta)
  • 1290 Obrony, Odporność na magię 30%,Szansa na odbicie ciosu 35%, Max PŻ +6000
 • -Rodonitowa Zbroja +9 Level 250 (Rodonitka)
  • 1400 Obrony, Odporność na magię 30%, Szansa na odbicie ciosu 40%, Max PŻ +7000
 • -Zbroja Mistrza +9 Level 250 (Mistrz)
  • 1400 Obrony, Odporność na magię 30%, Szansa na odbicie ciosu 40%, Max PŻ +16000


 • -Toga +9 Level 130
  • 1000 Obrony, Odporność magia 40%, Odporność wojownik 20%, Max PŻ +7000
 • -Czarna bielizna +9 Level 150
  • 800 Obrony, Odporność na magię 40%, Odporność ninja 20%, max PŻ +7000
 • -Starożytna Zbroja +9 Level 170
  • 700 Obrony, Odporność na magię 40%, Odporność sura 20%, max PŻ +7000

Ninja:

 • -Ubranie Czarnego Wiatru +9 Level 70 (Stalka)
  • 144 Obrony, Odporność na Magie 20%
 • -Szmaragdowe Ubranie +9 Level 87 ( Szmaragd,Można Kupić W IS Lub Wydropić Na Mapce Od 110 )
  • 287 Obrony, Odporność na Magie 20%
 • -Szafirowe Ubranie +9 Level 87 (Szafir)
  • 317 Obrony,
 • -Zatrute Ubranie Level 96 (Zatruta)
  • 317 Obrony, Odporność na Magie 20%, Odporność na Trucizny 50%
 • -Hwang Thora Level 50 (Thor,Mini-Hw)
  • 450 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szybkość poruszania się +10%
 • -Zbroja Hwang Ninja Level 50 (Hwang)
  • 550 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szybkość Ruchu 10%
 • -Ubranie Krwi +9 Level 129 (Krwi)
  • 790 Obrony, Odporność na Magie 20%, 10% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +1000
 • -Złote Ubranie +9 Level 149 (Złote)
  • 890 Obrony, Odporność na Magie 20%, 15% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +2000
 • -Królewskie Okrycie +9 Level 169 (Królewskie)
  • 990 Obrony, Odporność na Magie 20%, 20% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +3000
 • -Srebrne Ubranie +9 Level 189 (Srebrne)
  • 1090 Obrony, Odporność na magię 25%, Szansa na odbicie ciosu 25%, Max PŻ +4000
 • -Złociste Ubranie +9 Level 209 (Złociste)
  • 1190 Obrony, Odporność na magię 25%, Szansa na odbicie ciosu 30%, Max PŻ +5000
 • -Święte Ubranie +9 Level 229 (Święte)
  • 1290 Obrony, Odporność na magię 30%,Szansa na odbicie ciosu 35%, Max PŻ +6000
 • -Rodonitowe Okrycie +9 Level 250 (Rodonitka)
  • 1400 Obrony, Odporność na magię 30%, Szansa na odbicie ciosu 40%, Max PŻ +7000
 • -Okrycie Mistrza +9 Level 250 (Mistrz)
  • 1400 Obrony, Odporność na magię 30%, Szansa na odbicie ciosu 40%, Max PŻ +16000

Sura:

 • -Zbroja Płytowa Czarnej Magii +9 Level 70 (Stalka)
  • 144 Obrony, Odporność na Magie 20%
 • -Szmaragdowy Pancerz +9 Level 87 (Szmaragd)
  • 287 Obrony, Odporność na Magie 20%
 • -Szafirowy Pancerz +9 Level 87 (Szafir)
  • 317 Obrony, Odporność na Magię 20%, Niewrażliwość na Omdlenia ??
 • -Zatruty Pancerz +9 Level 96 (Zatruty)
  • 317 Obrony, Odporność na Magie 20%, Odporność na Trucizny 50%
 • -Hwang Tugysa Level 50 (Tuygus,Mini-Hw)
  • 450 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szybkość poruszania się +10%
 • -Zbroja Hwang Sura Level 50 (Hwang)
  • 550 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szybkość Ruchu 10%
 • -Pancerz Krwi +9 Level 129 (Krwi)
  • 790 Obrony, Odporność na Magie 20%, 10% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +1000
 • -Złoty Pancerz +9 Level 149 (Złoty)
  • 890 Obrony, Odporność na Magie 20%, 15% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +2000
 • -Królewski Pancerz +9 Level 169 (Królewski)
  • 990 Obrony, Odporność na Magie 20%, 20% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +3000
 • -Srebrny Pancerz Level 189 (Srebrny)
  • 1090 Obrony, Odporność na magię 25%, Szansa na odbicie ciosu 25%, Max PŻ +4000
 • -Złocisty Pancerz +9 Level 209 (Złocisty)
  • 1190 Obrony, Odporność na magię 25%, Szansa na odbicie ciosu 30%, Max PŻ +5000
 • -Święty Pancerz +9 Level 229 (Święty)
  • 1290 Obrony, Odporność na magię 30%,Szansa na odbicie ciosu 35%, Max PŻ +6000
 • -Rodonitowy Pancerz +9 Level 250 (Rodonitka)
  • 1400 Obrony, Odporność na magię 30%, Szansa na odbicie ciosu 40%, Max PŻ +7000
 • -Pancerz Mistrza +9 Level 250 (Mistrz)
  • 1400 Obrony, Odporność na magię 30%, Szansa na odbicie ciosu 40%, Max PŻ +16000


 • -Latexowa Aura +9 Level 150
  • 800 Obrony, Odporność na magię 40%, Odporność ninja 20%, Max PŻ +7000
 • -Starożytny pancerz +9 Level 170
  • 700 Obrony, Odporność na magię 40%, Odporność sura 20%, Max PŻ +7000

Szaman:

 • -Czarna Szata +9 Level 70 (Stalka)
  • 144 Obrony, Odporność na Magie 20%
 • -Szmaragdowa Szata +9 Level 87 ( Szmaragd,Można Kupić W IS Lub Wydropić Na Mapce Od 110 )
  • 287 Obrony, Odporność na Magie 20%
 • -Szafirowa Szata +9 Level 87 ( Szafir, Można Go Zrobić Z Szmaragda Z IS Lub Mapki Od 110 )
  • 317 Obrony,
 • -Zatruta Szata +9 Level 96 (Zatruta)
  • 317 Obrony, Odporność na Magie 20%, Odporność na Trucizny 50%
 • -Hwang Sagysa Level 50 (Sagys)
  • 450 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szybkość poruszania się +10%
 • -Zbroja Hwang Szaman Level 50 (Hwang)
  • 550 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szybkość Ruchu 10%
 • -Szata Krwi +9 Level 129 (Krwi)
  • 790 Obrony, Odporność na Magie 20%, 10% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +1000
 • -Złota Szata +9 Level 149 (Złota)
  • 890 Obrony, Odporność na Magie 20%, 15% Szansa na Odbicie Ciosu, Max PŻ +2000
 • -Królewska Szata +9 Level 169 (Królewska)
  • 990 Obrony, Odporność na Magie 20%, Szansa na Odbicie Ciosu 20%, Max PŻ +3000
 • -Srebrna Szata +9 Level 189 (Srebrna)
  • 1090 Obrony, Odporność na magię 25%, Szansa na odbicie ciosu 25%, Max PŻ +4000
 • -Złocista Szata +9 Level 209 (Złocista)
  • 1190 Obrony, Odporność na magię 25%, Szansa na odbicie ciosu 30%, Max PŻ +5000
 • -Święta Szata +9 Level 229 (Święta)
  • 1290 Obrony, Odporność na magię 30%,Szansa na odbicie ciosu 35%, Max PŻ +6000
 • -Rodonitowa Szata +9 Level 250 (Rodonitka)
  • 1400 Obrony, Odporność na magię 30%, Szansa na odbicie ciosu 40%, Max PŻ +7000
 • -Szata Mistrza +9 Level 250 (Mistrz)
  • 1400 Obrony, Odporność na magię 30%, Szansa na odbicie ciosu 40%, Max PŻ +16000

Strony w kategorii „Zbroje”

Poniżej wyświetlono 122 spośród wszystkich 122 stron tej kategorii.

B

C

D

E

H

K

L

M

N

P

P cd.

R

S

T

U

U cd.

Z

Ś

Ż

Pliki w kategorii „Zbroje”

W tej kategorii są 102 pliki z ogólnej liczby 102 plików.

Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania