Labirynt Ochao

-
Flag neutral.png Labirynt Ochao
Informacje:
 
Bonusy oraz Zarobek:
Brak informacji.
 
Dostępne teleporty:
brak
 
 
Żyły: Metiny:
Nie występują żadne żyły. Nie występują żadne metiny.
 
NPCs:
Brak NPC.
 
Moby: 
Inne:
  • Podgląd Mapy nie może zostać ukazany.
  • Labirynt Ochao jest miejscem expienia do 280.
  • Na moby w Labiryncie Ochao działa bonus Silny Przeciwko diabłom
  • Z Goryl Ochao oraz Król Ochao lecą ciekawe przedmioty
  • Informacja na temat respu utajniona.
  • Resp Król Ochao i Goryl Ochao codziennie o godz. 10, 15, 18 i 21
  • Resp Silny Goryl Ochao co czwartek i niedziele o godz. 20
 
Obraz:
Zgłoś błąd !
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania