Logo Gildii

-
Logo Gildii - co i jak
Opis :

Inne :
Logo możemy dodać od 4 poziomu gildii i może je dodać tylko lider gildii
Logo możemy dać swoje lub klientowe
Logo musi być o wymiarach 16x12
Jeśli chcemy wgrać własne logo, musi być ono w formacie PNG lub tga

Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania