Obowiązki Adm

-
N3xT - Sprawy Techniczne Strony.
Tenior - Sprawy Techniczne Strony, Nadawanie Rang.
XGerrard - Uzupełnianie Wiki, Pomoc w grze.
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania