Obowiązki Adm

-
N3xT - Sprawy Techniczne Strony.
Tenior - Sprawy Techniczne Strony, Nadawanie Rang.
Shakuel - Kontrolowanie pracy Redaktorów, Uzupełnianie Wiki, Pomoc w grze oraz forum, Nadawanie Rang.
TheTigeRR - Uzupełnianie Wiki, Większy dostęp do kodów źródłowych i/lub szablonów, Pomoc w grze oraz forum.
JanuszJestem - Uzupełnianie Wiki, Pomoc w grze.
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania