Ognista Strzała

-
Fakty i wartości
Poziom: 1: Mistrz 1: Wielki Mistrz 1: Perfekcyjny Mistrz:
Siła Ataku 621-631 1108-1208 1454-1618 1920-2170
Czas ładowania 25 25 25 25
Koszt PE 56 115 156 212
Umiejętność jest wzmacniana przez:

Zręczność(++), Siła(+)

Nazwa umiejętności:

Normalny: Ognista Strzała
Mistrz: Płonąca Strzała
Wielki Mistrz: Strzała Lawy
Perfekcyjny Mistrz: Ognista Strzała

Klasa postaci:

Ninja Archer

Rodzaj umiejętności:

Atak Fizyczny

Efekt:

-

Działanie Ognista Strzała:

Ognista Strzała to umiejętność wybierana przeważnie jako 1/2. Ma największą wartość ataku ze skilli archera. Atakuje kilka Potworów jeżeli są w grupie. Wady to długi czas ładowania i spora ilość many aby odpalić.

Ognista Strzała w akcji

Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania