Orcze Mokradła

-
Flag neutral.png Orcze Mokradła
Informacje:
  • Do Orcze Mokradła można wejść co 30minut od 100 do 150 poziomu. bez pt.
  • Aby wejść na Orcze Mokradła należy najpierw udać się na Zjednoczona Wioska i porozmawiać z znajdującym się tam npc czyli teleportem.
 
Bonusy oraz Zarobek:
Brak informacji.
 
Dostępne teleporty:
Brak.
 
 
Żyły: Metiny:
Nie występują żadne żyły. Nie występują żadne metiny.
 
NPCs:
Generał Smoczych Ogrów
 
Moby: 
Inne:
  • Orcze Mokradła są krótkim dungeonem przeznaczonym dla małych leveli.
  • Należy wyposażyć się w dobre eq, bony 1-5 z Nieumarłe .
  • Krótki opis przejścia :
  • 1 piętro. Należy udać się na środkowy most i porozmawiać z npc Generał Smoczych Ogrów który zleca nam wydropienie 5x Mięso Ogra z mobów które znajdują się na za lewym mostem( patrząc od strony wejścia na mapkę). Następnie oddajemy je Generał Smoczych Ogrów.
  • 2 piętor. Tutaj należy udać się na środkowy most i zabić Lider Smoczych Ogrów z którego losowo wypada Liść Enta lub Łodyga Enta należy szybko podnieść drop.
  • 3 piętro. Wystarczy zabić Ograktos z którego wypada 100p losowego koloru. (poza czarnymi)
 
Obraz:
Zgłoś błąd !
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania