Portal

-

Portal, są to lokacje, które umożliwiają wam przeniesienie się na inną mapę, czy też na inne koordynaty mapy. Pamiętajcie, że efekt portalu nie zawsze jest z teleporterem, jak na dole, może być sam teleport, albo sam efekt teleportera. Moby nie mogą przechodzić przez portal. Plik:Av2.png

Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania