Przystań Entów

-
Flag neutral.png Przystań Entów
Informacje:
  • Wejście od 260 lvl
  • Aby wejść do Przystani Entów, należy otworzyć menu Teleportacji (TAB) i wybrać Przystań Entów
  • Respy: Respy Bagjanamu
 
Bonusy oraz Zarobek:
Brak informacji.
 
Dostępne teleporty:
brak
 
 
Żyły: Metiny:
Nie występują żadne żyły.
 
NPCs:
Brak NPC.
 
Moby: 
Inne:
Przystań Entów.png
  • Przystań Entów jest miejscem expienia do 270.
  • Na Przystani Entów respią się metiny co 2h , jest ich mnóstwo.
  • Na moby w Przystani Entów działa bonus Silny Przeciwko diabłom, Odporność na wiatr , Odporność na magię
  • Z Bagjanamu lecą ciekawe przedmioty
  • Resp bossów o 10, 15, 18 i 21
 
Obraz:
Zgłoś błąd !
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania