Smocze Wyzywanie

-
Flag neutral.png Smocze Wyzywanie
Informacje:
  • Na Smocze Wyzywanie można wejść od 1 do 150 poziomu w pt.
  • Aby wejść na Smocze Wyzywanie należy najpierw się udać na Zjednoczona Wioska i porozmawiać z znajdującym się tam npc czyli Tajemniczy Wojownik.
 
Bonusy oraz Zarobek:
Brak informacji.
 
Dostępne teleporty:
Brak.
 
U staruszka: (za 1.000 Yang) U teleportera:(1.000 Yang za każde 5 poziomów)
Brak staruszka. Brak teleportera.
 
Żyły: Metiny:
Nie występują żadne żyły.
 
NPCs:
Brak NPC.
 
Moby: 
Inne:
  • Orcze Mokradła są krótkim dungeonem przeznaczonym dla małych leveli.
  • Należy wyposażyć się w dobre eq, bony 1-5 z Nieumarłe .
  • Krótki opis przejścia :
  • 1 piętro. Należy udać się na środkowy most i porozmawiać z npc Generał Smoczych Ogrów który zleca nam wydropienie 5x Mięso Ogra z mobów które znajdują się na za lewym mostem( patrząc od strony wejścia na mapkę). Następnie oddajemy je Generał Smoczych Ogrów.
  • 2 piętor. Tutaj należy udać się na środkowy most i zabić Lider Smoczych Ogrów z którego losowo wypada Liść Enta lub Łodyga Enta należy szybko podnieść drop.
  • 3 piętro. Wystarczy zabić Ograktos z którego wypada 100p losowego koloru. (poza czarnymi)
 
Obraz:
Zgłoś błąd !
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania