Uprawnienia grup użytkowników

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

GrupaUprawnienia
(wszyscy)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Submit comments (comment)
 • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Boty
(lista członków grupy)
 • Wykonywanie zastępowania tekstu w całej wiki (replacetext)
Glowny-Redaktor
(lista członków grupy)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dostęp do edycji zabezpieczonych stron (bez zabezpieczenia dziedziczonego) (editprotected)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • rate (rate)
Grafik
(lista członków grupy)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dostęp do edycji zabezpieczonych stron (bez zabezpieczenia dziedziczonego) (editprotected)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Kandydat
(lista członków grupy)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja stron (edit)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Redaktor
(lista członków grupy)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • rate (rate)
Redaktor+
(lista członków grupy)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dostęp do edycji zabezpieczonych stron (bez zabezpieczenia dziedziczonego) (editprotected)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • rate (rate)
Starszy.Redaktor.Naczelny
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dostęp do edycji zabezpieczonych stron (bez zabezpieczenia dziedziczonego) (editprotected)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • rate (rate)
Technik
(lista członków grupy)
 • Aktualizacja liczników edycji (updatepoints)
 • Blokowanie i odblokowywanie bazy danych (siteadmin)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Dostęp do edycji zabezpieczonych stron (bez zabezpieczenia dziedziczonego) (editprotected)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Edycja uprawnień użytkowników innych witryn wiki (userrights-interwiki)
 • Edycja uprawnień wszystkich użytkowników (userrights)
 • Edytowanie preferencji innych użytkowników (edituser)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Import stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie nowych oraz edytowanie istniejących nagród (awardsmanage)
 • Tworzenie nowych oraz edytowanie istniejących prezentów (giftadmin)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Update other users' social profiles (editothersprofiles)
 • Usuwanie portretów użytkowników (avatarremove)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie z forum ogłoszeń wstawionych przez innych (userboard-delete)
 • Wykonywanie zastępowania tekstu w całej wiki (replacetext)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • editotherprofiles (editotherprofiles)
 • generatetopuserreport (generatetopuserreport)
Webmaster
(lista członków grupy)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dostęp do edycji zabezpieczonych stron (bez zabezpieczenia dziedziczonego) (editprotected)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Import stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
Boty
(lista członków grupy)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Biurokraci
(lista członków grupy)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Edycja uprawnień wszystkich użytkowników (userrights)
 • Edytowanie preferencji innych użytkowników (edituser)
CheckUser
(lista członków grupy)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
Comment Administrators
(lista członków grupy)
 • Administrate user-submitted comments (commentadmin)
staff
(lista członków grupy)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Edycja stron (edit)
 • Tworzenie nowych oraz edytowanie istniejących nagród (awardsmanage)
 • Tworzenie nowych oraz edytowanie istniejących prezentów (giftadmin)
 • Update other users' social profiles (editothersprofiles)
Administratorzy
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Delete other users' status messages (delete-status-update)
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem zabezpieczenia (skipcaptcha)
 • Dostęp do korzystania z czatu webowego (webchat)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików JS innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych (autoconfirmed)
 • Import stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Import stron z innych wiki (import)
 • Inni nie mogą edytować preferencji tego użytkownika (edituser-exempt)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście automatycznych blokad proxy (proxyunbannable)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę (rollback)
 • Technik (Technik)
 • Tworzenie kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie nowych oraz edytowanie istniejących nagród (awardsmanage)
 • Tworzenie nowych oraz edytowanie istniejących prezentów (giftadmin)
 • Usuwanie portretów użytkowników (avatarremove)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Wykonywanie zastępowania tekstu w całej wiki (replacetext)
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Użytkownicy
(lista członków grupy)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron bez pytania o potwierdzenie (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dostęp do korzystania z czatu webowego (webchat)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Tworzenie stron (nie będących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)


 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania