Starożytna Kraina

-
Flag neutral.png Starożytna Kraina
Informacje:
    • Pierwsza fala- Niszczymy 10 Minotinów po czym czekamy na kolejną falę.
    • Druga fala- Zabijamy Tyranozaura i znów odwyk 10sec do kolejnej fali.
    • Trzecia fala- Musimy zabić grupkę Minotaurów po czym czekamy na pojawienie się ostatniej fali.
    • Czwarta fala- Stawiamy czoła Minokingowi po czym zgarniamy drop i wychodzimy z dungeonu.
 
Bonusy oraz Zarobek:
Brak informacji.
 
Dostępne teleporty:
  • -
 
 
Żyły: Metiny:
Nie występują żadne żyły.
 
NPCs:
Brak NPC.
 
Moby: 
Inne:
Brak.  
Obraz:
Zgłoś błąd !


Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania