Starożytna Kraina – Wiki iMetin

Starożytna Kraina

-
Flag neutral.png Starożytna Kraina
Informacje:
    • Pierwsze piętro-Zabijamy około 90-95% potworów w ciągu 16 minut, następnie znajdujemy 4 Strażników Komnat ukrytych na mapie i powracamy do wyjścia, gdzie spotkamy Przeklętego Strażnika, który przeniesie nas wyżej, z kolei na to mamy około 4 minut.
    • Drugie piętro- Odszukujemy Tyranozaura i pozbawiamy go życia.
    • Trzecie piętro- Na samym początku niszczymy 4 metiny, które mają więcej życia niż normalne i nie przywołują potworów, ani nie ma z nich dropu. Mamy na to 5 minut. Następnie zabijamy Minotaury (około 50% respu). Przeznaczone jest na to 6 minut. Kolejną rzeczą jest odnalezienie Starożytnego Smoka, na co mamy 2 minuty. Otrzymamy 4 Dowody Męstwa i zostaniemy przeniesieni na kolejne piętro.
    • Czwarte piętro- Jest to ostatnie piętro, na którym musimy tylko ubić Minokinga i zebrać z niego drop.
 
Bonusy oraz Zarobek:
Brak informacji.
 
Dostępne teleporty:
  • -
 
U staruszka: (za 1.000 Yang) U teleportera:(1.000 Yang za każde 5 poziomów)
Brak staruszka.
  • -
 
Żyły: Metiny:
Nie występują żadne żyły.
 
NPCs:
 
Moby: 
Inne:
Brak.  
Obraz:
Zgłoś błąd !


Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania