Strona główna/Kolory

-

Przykładowy kod

<font color=red> Tekst w kolorze czerwonym</font>.

indianred indianred darksalmon darksalmon
lightcoral lightcoral salmon salmon
orangered orangered red red
crimson crimson firebrick firebrick
darkred darkred mediumvioletred mediumvioletred
pink pink lightpink lightpink
hotpink hotpink deeppink deeppink
palevioletred palevioletred darkkhaki darkkhaki
khaki khaki palegoldenrod palegoldenrod
lightgoldenrodyellow lightgoldenrodyellow lightyellow lightyellow
lemonchiffon lemonchiffon yellow yellow
gold gold papayawhip papayawhip
moccasin moccasin peachpuff peachpuff
cyan cyan aqua aqua
aquamarine aquamarine turquoise turquoise
mediumturquoise mediumturquoise darkturquoise darkturquoise
cadetblue cadetblue slategray slategray
lightcyan lightcyan paleturquoise paleturquoise
powderblue powderblue lightsteelblue lightsteelblue
steelblue steelblue lightblue lightblue
skyblue skyblue lightskyblue lightskyblue
deepskyblue deepskyblue cornflowerblue cornflowerblue
royalblue royalblue mediumslateblue mediumslateblue
dodgerblue dodgerblue blue blue
mediumblue mediumblue darkblue darkblue
navy navy midnightblue midnightblue
lightsalmon lightsalmon orange orange
darkorange darkorange coral coral
tomato tomato orangered orangered
aquamarine aquamarine mediumspringgreen mediumspringgreen
springgreen springgreen palegreen palegreen
greenyellow greenyellow chartreuse chartreuse
lawngreen lawngreen lime lime
lightgreen lightgreen yellowgreen yellowgreen
limegreen limegreen mediumseagreen mediumseagreen
darkseagreen darkseagreen forestgreen forestgreen
seagreen seagreen green green
olivedrab olivedrab olive olive
darkolivegreen darkolivegreen darkgreen darkgreen
mediumaquamarine mediumaquamarine turquoise turquoise
lightseagreen lightseagreen darkcyan darkcyan
teal teal lavender lavender
thistle thistle plum plum
violet violet fuchsia fuchsia
magenta magenta orchid orchid
mediumorchid mediumorchid darkorchid darkorchid
blueviolet blueviolet darkviolet darkviolet
mediumpurple mediumpurple slateblue slateblue
purple purple darkmagenta darkmagenta
darkslateblue darkslateblue indigo indigo
honeydew honeydew mintcream mintcream
azure azure aliceblue aliceblue
ghostwhite ghostwhite whitesmoke whitesmoke
lavenderblush lavenderblush mistyrose mistyrose
antiquewhite antiquewhite seashell seashell
snow snow white white
beige beige linen linen
oldlace oldlace floralwhite floralwhite
ivory ivory gainsboro gainsboro
lightgrey lightgrey silver silver
darkgray darkgray gray gray
dimgray dimgray darkslategray darkslategray
lightslategray lightslategray slategray slategray
cornsilk cornsilk blanchedalmond blanchedalmond
bisque bisque navajowhite navajowhite
wheat wheat sandybrown sandybrown
goldenrod goldenrod darkgoldenrod darkgoldenrod
peru peru chocolate chocolate
maroon maroon saddlebrown saddlebrown
brown brown sienna sienna
darkred darkred burlywood burlywood
tan tan rosybrown rosybrown
black black
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania