Świątynia Smoka

-
Flag neutral.png Świątynia Smoka
Informacje:
  • Wejście od 97 lv.
  • Aby wejść do Świątyni Smoka, należy przekazać Kręte Klucze w ilości 3x za lidera wyprawy oraz po jednym za każdego następnego członka NPC Duchowi Sura znajdującego się na końcu Zjednoczonej Wioski .
  • Po przekazaniu odpowiedniej ilości Krętych Kluczy, lider grupy przenosi ze sobą do komnaty wszystkich członków grupy. Istnieje możliwość wejścia samemu, na co potrzeba 2 kluczy.
  • W ciągu 60 minut grupa ma szansę pokonać smoka, jeśli się nie uda, to po wyznaczonym czasie, zostaną przeniesieni na początek Zjednoczonej Wioski .
  • Do Świątyni Smoka można wchodzić bez czekania w odstępie 60 minut (godzina), czyli 24 razy na dobę.
 
Bonusy oraz Zarobek:
Brak informacji.
 
Dostępne teleporty:
Zjednoczona Wioska
 
 
Żyły: Metiny:
Nie występują żadne żyły.
  • Brak
 
NPCs:
 
Moby: 
Inne:
-  
Obraz:
Zgłoś błąd !
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania