Dodanie 6-7 bonusu (Pasy)

-


Dodanie 6-7 bonusu (Pasy)

Dodanie 6-7 bonusu (Pasy).png
Opis: Dodaje do 2 bonusy do pasa (odp. na zimno i ogień. Maks. wartość to 5%)
Funkcja: Przedmiot nie posiada żadnej funkcji.
Misje: -
Inne:
  • Można handlować tym przedmiotem.
  • Dodanie 6 i 7 bonusu do paska zawsze się udaje.
  • Średnio ciężki do wydropienia.

Dropi z :

Dostepny również do kupienia w IS

▲ Na górę ▲

Zgłoś błąd !
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania