Bonusy w Pasach

-

Informacja

 • Bonusy w pasach są losowo dodawane, oznacza to że w chwili dropnięcia bony zostają automatycznie przypisane . Na ich wartość oraz konkretny rodzaj nie mamy żadnego wpływu. Dodatkowo nie możemy ich zmieniać za pomocą Zaczarowanie Przedmiotu.pngzaczarowanie przedmiotu. Każdy z pasów posiada zawsze pięć bonów, oprócz wbudowanego. Są one jedynymi użytkowymi przedmiotami, do których nie jest możliwe dodanie szóstego i siódmego bonu(bony 6/7).

Spis bonusów

Nazwa Możliwe
wartości
Opis
Max PŻ
 • 500-2000

Podnosi nasze maksymalne Punkty Energii (MP) o ...

Wartość ataku
 • 10-60

Zwiększa wartość ataku o ...

Szybkość Ruchu
 • 5-20%

Zwiększa szybkość ruchu o ...

Szansa na podwójną ilość Przedmiotów
 • 5-20%

Zwiększona szansa na większy drop o ...

Szansa na uniknięcie Strzały
 • 5-20%

Zwiększenie szansy na uniknięcie strzały o...

Szansa na Bonus DOŚ
 • 5-15%

Zwiększa szansę na bonus doświadczenia o ...


Odporność na Błyskawice
 • 5-15%

Brak danych.

Szansa na Spowolnienie
 • 5-15%

Zwiększa szansę na spowolnienie przeciwnika o ...

Szansa na Omdlenie
 • 5-15%

Zwiększa szansę na omdlenie przeciwnika o ...

Odporność na Wachlarze
 • 5-15%

Zmniejszone obrażenia ataków otrzymywane od wachlarzy(szaman).

Odporność na Dzwony
 • 5-15%

Zmniejszone obrażenia ataków z dzwonów.

Odporność na Sztylety
 • 5%

Zmniejszone obrażenia ataków otrzymywane od sztyletów (ninja)

Szybkość Ataku
 • 5-15%

Zwiększa szybkość ataku o ...

Silny przeciwko Mistykom
 • 5-10%

Zwiększone obrażenia zadawane niektórym potworom w Zatoce Czarnego Piasku i wszystkim potworom na Wanaheim oraz Ezoterykom.

Silny przeciwko Diabłom
 • 5-10%

Zwiększone obrażenia zadawane niektórym potworom i bossom w Lodowym Wymiarze, Charonowi, Azraelowi oraz Gigantusowi

Silny przeciwko Nieumarłym
 • 5-10%

Zwiększone obrażenia zadawane potworom w Wieży Demonów, Smoczej Dolinie, Świcie Mgły, Górach Grzmotu, Wieży Wygnańców oraz Piekielnych Katakumbach

Szansa na przeszywające Uderzenie
 • 5-10%

Zwiększa szansę na zadanie przeszywającego uderzenia o ...

Odporność na Broń Dwuręczną
 • 1-5%

Zmniejszone obrażenia ataków otrzymywane z broni dwuręcznej.

Odporność na Strzały
 • 1-5%

Zmniejszone obrażenia ataków otrzymywane od łuczników.

Odporność na Miecze
 • 1-5%

Zmniejszone obrażenia ataków otrzymywane z broni jednoręcznej.

Jakie rozumieć powyższe wartości?

 • Wartości bonów do każdego pasa są przypisywane za pomocą funkcji random(), wiec jeżeli mamy już wybrane określone bony, następuje uruchomienie funkcji random(), która dobiera nam konkretne ich wartości(tylko liczby całkowite) z podanych wyżej przedziałów.
  • Kombinacje dla przedziału 1-5%: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%.
  • Kombinacje dla przedziału 5-10%: 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%.
  • Kombinacje dla przedziału 5-15%: 5%, 6%,..., 10%, 11%,..., 14%, 15%.
  • Kombinacje dla przedziału 5-20%: 5%, 6%,..., 13%, 14%,..., 19%, 20%.
  • Kombinacje dla przedziału 10-60: 10, 11,..., 35, 36,..., 59, 60.
  • Kombinacje dla przedziału 500-2000: 500,501,...,845,...,1132,...,1697,...,1873,...,1999,2000.
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania